Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2014

skrzydlo
Męskość kojarzy mi się przede wszystkim z pewną siłą, nie chodzi o siłę fizyczną, tylko o pewną siłę i umiejętność podejmowania decyzji. (...) Męskość to również opiekuńczość, umiejętność zapewniania komuś innemu bezpieczeństwa. Moim zdaniem facet jest męski, kiedy kobieta może się czuć przy nim bezpieczna
— J.L. Wiśniewski, D. Wellman, 'Arytmia uczuć'
Reposted fromojkomena ojkomena viabadgirl badgirl
skrzydlo
 W życiu pojawiają się sytuacje takiego stresu i zamętu, że człowiek ma tendencję, aby skryć się w pierwszych z brzegu ramionach. Na ogół okazuje się, że nie są to te ramiona, które powinny przytulić.
— Małgorzata Chmielewska
Reposted fromxalchemic xalchemic viabadgirl badgirl
skrzydlo
9951 d59a
Reposted fromkjuik kjuik viabzt bzt

September 20 2014

skrzydlo
8521 0876
Reposted fromkejcior kejcior viabadgirl badgirl

June 19 2014

skrzydlo
Reposted fromszszsz szszsz viabadgirl badgirl
skrzydlo
Reposted fromxvcth xvcth viabadgirl badgirl

June 04 2014

skrzydlo
Reposted fromcasas casas viabadgirl badgirl

April 28 2014

skrzydlo
0102 3ac4 500
Reposted frommeeds meeds viabzt bzt

March 18 2014

skrzydlo
Reposted fromzeus120 zeus120 viabadgirl badgirl

January 11 2014

skrzydlo
Znam Cię totalnie inaczej niż wszyscy inni.
Reposted fromcaataleya caataleya viagwiazdeczka gwiazdeczka

January 04 2014

Facebook
Reposted fromweheartit weheartit viagriber griber

December 28 2013

skrzydlo
7828 1d6a
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viabadgirl badgirl
skrzydlo
Kobiety płaczą i czasami wychodzi im to na zdrowie. Popłaczą i idą dalej.
— Lekarze
Reposted fromamarantowa amarantowa viabadgirl badgirl
skrzydlo
Dawno temu popełniłam ten sam błąd, który bez przerwy popełniają kobiety: myślą, że kiedy spotkają fajnego faceta, to od tej pory będą szczęśliwe, bo on się nimi zaopiekuje i zadba o wszystko. Dużo czasu zabrało mi zrozumienie, że to najbardziej samobójcza rzecz, którą można zrobić.
Reposted fromashdsa ashdsa viabadgirl badgirl

December 14 2013

skrzydlo
Nie chcę już więcej czekać ani wierzyć w rzeczy, których nie potwierdza życie.
— Marek Hłasko, "Ósmy dzień tygodnia"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viahope hope
skrzydlo
Nikt nie wie, jak mi czasem żyć ciężko!
— Mickiewicz mnie rozumie
Reposted fromniewiastqa niewiastqa viahope hope
skrzydlo
A jeśli pomyłką jest to wszystko?
— Ciemności kryją ziemię
skrzydlo
Więc bądź jaka jesteś i rób co chcesz.
— Yugoton. ;)
Reposted fromnivea nivea viaczekoladowamamba czekoladowamamba
skrzydlo
znajdź sobie kogoś kto będzie dumny, że Ciebie ma.
skrzydlo

Nie płacz nad czymś, co nie płacze nad tobą.
— Sławomir Mrożek, "Małe listy"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl